UCZESTNICY

Na Wioskę zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008 – 2012, natomiast dzieci z rocznika 2013 zapraszamy na Bullerbynowe Lato w Mieście (zapisy ruszą wiosną).  Planujemy turnusy jedno lub dwutygodniowe (patrz tabela poniżej).   

Grupy składają się z 12-14 uczestników i dwójki dorosłych. Staramy się aby grupy były koedukacyjne, choć oczywiście dziewczynki i chłopcy śpią w osobnych pokojach/domkach/namiotach tipi. 

WAŻNE!

Wioska Bullerbyn to kolonie dla dzieci o charakterze rozwojowym ale nie terapeutycznym.  Oznacza to, że nasi wychowawcy mają pod opieką grupę dzieci i nie mają kwalifikacji do indywidualnej pracy terapeutycznej.
Jeżeli dziecko:
– ma zdiagnozowane (lub jeszcze nie zdiagnozowane) zaburzenia zachowania,
– ma trudności w kontaktach społecznych,
– przejawia zachowania, które mogą wymagać dodatkowej opieki
to w trosce o jego dobro konieczna jest konsultacja telefoniczna z naszym psychologiem. To dla nas ważne abyście wspomnieli o trudnościach dziecka  formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia z jakimi trudnościami może się spotkać dziecko podczas pobytu na Wiosce. 

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z Regulaminem, w Wiosce Bullerbyn:
 “Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu; do stosowania się do zaleceń kadry oraz do przestrzegania zasad wynikających z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia uczestnictwa Podopiecznego/Wychowanka w Działaniu, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów z tego tytułu, w przypadku, gdy:
   a. zachowania Uczestnika wymagają dodatkowej opieki związanej z indywidualną pracą, wykraczającą poza kwalifikacje zespołu wychowawców kolonijnych,
   b. uczestnik narusza prawo lub podstawowe zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie swoje i innych osób.”

WIEK DZIECKA, ZAKWATEROWANIE I DŁUGOŚĆ TURNUSU

UWAGA! Dzieci z rocznika 2013 są jeszcze za małe na Wioskę. Zapraszamy na Bullerbynowe Lato w Mieście (zapisy ruszą wiosną).