UCZESTNICY

Na Wioskę’24 zapraszamy dzieci urodzone w latach 2012 – 2016.  Dzieci z rocznika 2017 zapraszamy na Bullerbynowe Lato w Mieście (zapisy ruszą wiosną).

Podczas kolonii dzieci będą spędzać czas w grupach 12-14 osobowych, pod opieką dwóch dorosłych.  Staramy się aby grupy były koedukacyjne, choć oczywiście dziewczynki i chłopcy śpią w osobno. Cała grupa będzie  mieszkać w jednym typie zakwaterowania np.: w pokojach w domu,   albo w domkach, albo w namiotach tipi. Zakwaterowanie jest zależne od wieku dziecka:

  • Dzieci z roczników 2015-2016 – zakwaterowanie w DOMU, DOMKACH SZWEDZKICH lub TIPI
  • Dzieci z rocznika 2014-2016 – zakwaterowanie w DOMKACH SZWEDZKICH lub TIPI
  • Dzieci z roczników 2012-2013 – zakwaterowanie w TIPI
WAŻNE! Przeczytaj koniecznie.

Wioska Bullerbyn to kolonie dla dzieci o charakterze rozwojowym ale nie terapeutycznym.  Oznacza to, że nasi wychowawcy mają pod opieką grupę dzieci i nie mają kwalifikacji do indywidualnej pracy terapeutycznej. Dlatego to dla nas ważne, abyście wspomnieli o trudnościach dziecka w  formularzu zgłoszeniowym.
Jeżeli dziecko:
– ma zdiagnozowane (lub jeszcze nie zdiagnozowane) zaburzenia zachowania,
– ma trudności w kontaktach społecznych,
– przejawia zachowania, które mogą wymagać dodatkowej opieki
to w trosce o jego dobro konieczna bedzie konsultacja telefoniczna (bezpłatna) z naszym psychologiem, w celu omówienia trudnosci dziecka i podjęcia decyzji czy wyjazd do Wioski Bullerbyn będzie dla niego adekwatny.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z Regulaminem, w Wiosce Bullerbyn:
 “Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu; do stosowania się do zaleceń kadry oraz do przestrzegania zasad wynikających z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia uczestnictwa Podopiecznego/Wychowanka w Działaniu, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów z tego tytułu, w przypadku, gdy:
   a. zachowania Uczestnika wymagają dodatkowej opieki związanej z indywidualną pracą, wykraczającą poza kwalifikacje zespołu wychowawców kolonijnych,
   b. uczestnik narusza prawo lub podstawowe zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie swoje i innych osób.”