Wartości Wioski Bullerbyn

Pierwsze wakacyjne rozstanie z domem nie należy do łatwych doświadczeń. Niepokój z nim związany jest naturalny, zarówno dla dziecka jak i rodzica. Wiemy, że nowe wyzwania wymagają empatycznego wsparcia i przyjaznego środowiska. Dlatego wymyśliliśmy Wioskę Bullerbyn, społeczność, której nadrzędnymi wartościami są wzajemne zaufanie i szacunek.

Obecność dorosłych oparta na relacjach 

Przykładamy dużą troskę do relacji jakie występują między dziećmi a dorosłymi.  Wychowawcy w Wiosce Bullerbyn są przewodnikami, inspirują i zachęcają dzieci do podejmowania aktywności a także potrafią słuchać i akceptować dziecięce emocje. Rozmawiają o granicach i uczuciach oraz modelują zachowania własną postawą troszcząc się o potrzeby zarówno dzieci jak i swoje.  

Poszanowanie dla podmiotowości i autonomii dziecka.

Dzieci podejmują wyzwania na miarę swoich możliwości, aspiracji i kreatywności. Próbują, sprawdzają, popełniają błędy i uczą się doświadczając. Warto zaznaczyć, że Wioska Bullerbyn nie jest mityczną krainą wiecznej szczęśliwości. Dzieci odczuwają naturalne konsekwencje swojej aktywności. Bawiąc się i realizując własne pomysły zetkną się z frustracją wynikającą np.: z konfliktu czy niepowodzenia. Pracujemy nad tym, żeby mogły to przeżyć w bezpiecznych warunkach i poczuć satysfakcję z rozwiązania problemu budując w ten sposób poczucie własnej wartości i sprawczości.

W Wiosce Bullerbyn:

  • szanujemy siebie nawzajem i obdarzamy zaufaniem; widać to w naszym zachowaniu i w tym, jak ze sobą rozmawiamy,
  • dorośli wspierają dzieci, 
  • z wyzwaniami radzimy sobie, wspólnie szukając najlepszego rozwiązania,
  • ważne jest zdanie każdego z nas, uczymy się budowania zdrowych relacji i więzi,
  • jesteśmy otwarci na emocje swoje i innych ludzi; nazywamy i wyrażamy swoje uczucia,
  • doświadczamy naturalnych konsekwencji naszych działań, nawet gdy są trudne; dzięki temu poznajemy granice i potrzeby swoje oraz innych,
  • rozwijamy swoją samodzielność, uczymy się, jak dbać o siebie i swoje potrzeby,
  • wspólnie ustalamy, co będziemy robić w ciągu dnia; widzimy ogromne korzyści wynikające ze swobodnej zabawy oraz wartość nudy,
  • spędzamy czas na świeżym powietrzu, poznajemy otaczającą nas przyrodę; troszczymy się o dobrostan roślin i zwierząt.
Natura i przestrzeń swobodnej zabawy 

Stawiamy na korzyści płynące ze swobodnej zabawy oraz na podążanie za dziećmi. Widzimy wartość w nudzie oraz  doceniamy równowagę pomiędzy aktywnością i odpoczynkiem.

Ważny jest dla nas kontakt z naturą.  W Świętochowie mamy ją wokół siebie. Nie straszne nam taplanie się w błocie czy wyprawy w górę rzeczki. Godzinami łapiemy pasikoniki i obserwujemy raki. Chodzimy do lasu. Niektóre grupy decydują się na wieczorny krąg na łące, inne na leżakowanie pod gołym niebem w noc spadających gwiazd.

Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych

Wspieranie w rozwoju jest naszą misją, którą realizujemy również wobec dorosłych –  prowadzimy Akademię Wychowawców Bullerbyn oraz Warsztaty dla Rodziców uczestników Wioski.